Kanalplan

Kanalplan

NY ELSÄKERHETSLAG STÄLLER KRAV PÅ DIG SOM ÄR BOSTADSRÄTTSHAVARE

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag. Där finns bland annat krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen ska ha samt krav på egenkontroll för alla anläggningsinnehavare.

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten till en fastighet, lokal eller bostadsrätt. I en bostadsrättslägenhet är du som bostadsrättshavare också anläggningsinnehavare och har ansvar för att elen i din bostad är säker.

Du har ansvar för att kontrollera att den elektriker som du anlitar för ett elarbete har rätt kompetens och behörighet. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en funktion som heter Kolla elföretaget. Där kan du lätt söka på den entreprenör som du avser att anlita. Saknar firman rätt behörighet ska du inte anlita den firman! Utförlig information om elsäkerhet finner du på http://www.elsakerhetsverket.se/ och du kan nå myndigheten per telefon 010-168 05 00, vardagar.

Elsäkerhetsverket har sammanställt följande råd.

• Tänk på detta när du beställer eller köper elinstallationstjänster • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register

• Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.

• Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.

• Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.

• Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

 

TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE

Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör ert boende och vara er till hjälp samt öka trevnaden i föreningen. Den information ni saknar i denna broschyr hjälper vicevärden eller vaktmästarna er att få svar på. Till sist hoppas vi i styrelsen att ni alla tar del av denna broschyr och följer de anvisningar som står här så hjälps vi alla åt att få en bättre förening och lägre kostnader.

//Styrelsen Brf Harrie

Styrelsen

Styrelsen representerar oss boende och tillsätts genom val på
föreningsstämman, som hålls under maj månad varje år.
På föreningsstämman behandlas förutom årsredovisningen för föregående år även motioner inkomna från medlemmarna (enligt stadgarna). Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter som alla väljs på två år. Normalt tillsätts halva styrelsen varje år.
Styrelsen utser varje år (internt) ordförande och övriga styrelseposter.
Till ovanstående kommer en ordinarie ledamot som HSB Skåne utser. Namnen på dem som ingår i styrelsen delas ut varje år och ni kan även hitta dem på föreningens hemsida.
Styrelsen arbetar bl.a. med föreningens ekonomi, underhållsåtgärder och driften av fastigheterna. Styrelsen sammanträder varje månad och har ni något ärende ni vill att styrelsen skall diskutera kan ni lämna detta till vicevärden.
Styrelsen har delegerat till vicevärden att ta hand om frågor rörande
den dagliga driften.

Vicevärd

Styrelsen har valt att ha en anställd vicevärd som kan hjälpa er med
frågor gällande ert boende.
Vicevärden håller kontoret stängt tillsvidare på grund av covid 19. Ni lämna meddelande till telefonsvararen på tel. nr 046 – 73 60 00. Telefonsvararen lyssnas av minst en gång i veckan. Ni når honom även via e-mail: info@brfharrie.se

Kontakta vicevärden:
• Om ni önskar hyra en parkeringsplats eller en plats i carportarna.
• Om ni har behov av många gästparkeringar eller en gästparkering
under flera dagar.
• Om ni vill hyra Rotundan.

Renovering badrum

Det är inte tillåtet att flytta brunnen i badrum i flervåningshusen och i låghusen måste man kolla ritningar först som finns hos Vicevärden 

Byte av vattenkranar

Om ni skall byta vattenkranar i flerfamiljshusen gör detta på dagtid och be vaktmästaren stänga av vattnet under tiden då det inte är säkert att balofixkopplingarna håller då dom är från 1991. Vi har haft en del vattenskador pga av detta. Bor ni i låghusen kan ni själva stänga av ert vatten

Renovering kök

Fläkt/spiskåpa får endast bytas ut till en med likvärdig funktion och efter kontakt med styrelsen  


Fritidskommittén

Föreningen anordnar olika aktiviteter för de boende i Brf Harrie till
starkt reducerat pris (eventuellt till självkostnadspris), ibland tillsammans
med Brf Rinnbo och Rinnebäck. Detta för att de boende skall få en chans att träffa varandra och eventuellt knyta nya bekantskaper, ha roligt tillsammans och/eller lära sig något nytt.
Är du själv intresserad av att hålla i någon aktivitet eller du har några förslag på vad vi kan göra tillsammans är du välkommen med att lämna förslag på aktiviteter till fritidskommittén i brevlådan på Rotundan. Vi brukar (eventuellt tillsammans med Brf Rinnbo och Rinnebäck)
anordna Tysklandsresa, Julfest för boende i Rotundan. Det kommer alltid ut ett informationsblad i din brevlåda i god tid innan något anordnas så att du inte missar något.

 

Hjärtstartare i miljörummen!

Styrelsen har införskaffat två hjärtstartare, de är placerade i respektive miljörum i ett uppvärmt skåp. Styrelsen vill be er om ni hör de står och piper ringa felanmälan 046-2108500 så vi kan kolla upp vad som är fel. Sen vill vi också att ni tänker på att hålla dörren låst så vi får behålla dem. 
Är ni intresserade av mer information om just våra hjärtstartare kan ni gå in på http://www.viamedici.se/hjartstartare/ eller komma ner på kontoret så skriver vi ut info till er.
Vår modell heter Samaritan PAD 500P med unikt HLR-stöd

Cykelförråd

I cykelförråden får endast cyklar förvaras. Inga motorfordon av något slag, har man elcykel får denna inte laddas i förrådet.

Uthyrning av Rotundan

Vi har ett kvartershus i föreningen (Rotundan) som du kan hyra för privata fester mm. Det finns bl.a. en stor sal (för ca 90 personer) med scen, kök och handikapptoalett.
Ring 046-73 60 00 för bokning.

Bredband

Alla lägenheter har bredband  1000/1000 

Nycklar

När du flyttar in till vår förening är det viktigt att du kontrollerar så att du får de nycklar som du behöver från säljaren. De nycklar du skall ha är nycklar till din bostad, nyckel märkt med AX eller DX och nyckel till din tvättcylinder. De boende i höghusen skall även ha
separata nycklar till cykelrummen.
Ni som bor i hus 31 skall även ha nycklar märkta SEP7.
Boende i låghusen skall ha en nyckel till elskåpen.

Gästparkering

Framför höghusen finns det ett antal gästparkeringar.
Eftersom missbruk av platserna har förekommit har föreningen valt att införa en avgift för att parkera där. Avgift för gästparkering är 2:-/timme och gäller dygnet runt, anvisning hur man använder tjänster Parkster följ länken för att läsa mer.

föreningen delar inte ut parkeringstillstånd till besökare.

Vid klagomål eller frågor angående parkeringsböter kontaktar du Malmöhus Bevaknings AB, tel. 0417-250 05.


Miljö

Hushållsavfall och matavfall.glas,tidningar,glödlampor, metall, smått elektronikavfall  samt små batterier ska lämnas i miljörummen som är i carportarna. Plast och papper skall lämnas i miljörummen hus 31 och 41.  Använd nyckel AX eller DX. På Sysavs återvinningsstation på floravägen 41 kastar du porslin.byggmatriel samt stora kartonger

Styrelsen vädjar till dig att följa ovanstående eftersom föreningen annars blir drabbad av ökade kostnader för sophanteringen och i slutändan påverkar detta din månadsavgift.

Ordningsregler

Ordningsreglerna finns till för att du som boende skall få så trivsamt
och säkert boende som möjligt och i en del fall för att följa gällande
lagar. Bryter man mot gällande ordningsregler har föreningen rätt till att säga upp den boende till avflyttning efter en rättelseanmaning (enligt Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap. 9 §). Dessa regler gäller för Brf Harrie 


Det får inte förvaras någonting i trapphusen i höghusen med anledning
av brandrisk och att detta är en utrymningsväg vid brand.
Det får inte finnas några brandfarliga ämnen (t.ex. bensin, tändvätska)
i förråd eller cykelrum.


Tvättstugan skall vara städad och tömd på tvätt när tvättiden är
slut. Tid för tvätt skall alltid bokas genom avsett cylinderlås samt i
almanacka med efternamn och lägenhetsnummer.


Sopor/avfall skall kastas på avsedd plats och ingen annan stans.
Hundar skall alltid hållas kopplade. Rastning av hundar och katter skall ske på gräsmattorna längs med Rinnbovägen och inte på föreningens mark. ”Bajspåsar” skall slängas i härför avsedda tunnor och får absolut inte slängas i de vanliga soptunnorna.

 
Parkeringsplatsen är till för att parkera bilen på inte för att förvara
diverse saker på. Parkeringsplatsen får inte heller användas för att
utföra sådana reparationer där risk för oljespill eller liknande finns,
eftersom det inte finns utrustning till att ta hand om detta.


Parabol får inte sättas upp på fastigheterna eller på något annat som föreningen ansvarar för. Parabolen får inte heller sättas upp så att den riskerar att trilla ner och skada någon. Det får inte lov att monteras något på utsidan av balkongen. Vill man sätta upp en blomlåda på balkongräcket skall detta göras på insidan.


Om ni vill bygga om eller till, t.ex. inglasning av balkong, uterum
eller inredning av extra rum över carport i låghus, måste ni inhämta
styrelsens skriftligga tillstånd för detta. I vissa fall behövs
grannarnas eller kommunens tillstånd för detta. Alla byggnationer
måste utföras på ett fackmannamässigt vis för att undvika framtida problem.
Den boende får aldrig göra någon förändring i husets bärande
konstruktion, eller i ledningar mm som föreningen ansvarar för,
utan att först ha fått föreningens godkännande för detta.


Om ni vill hyra ut er lägenhet i andra hand måste ni lämna in en
ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen. Den skall innehålla
namn på den som vill hyra i andra hand, under vilken tid samt
anledningen till andrahandsuthyrningen.
Det är alltid ägaren av bostadsrätten som ansvarar för lägenheten
inkl betalning av månadsavgiften, därför behövs även information
hur föreningen kan nå ägaren av bostadsrätten under uthyrningstiden.
Mera information hittar ni i föreningens stadgar som är utdelade till
alla bostadsrättslägenheter.

Byte av huvudsäkringar

Om strömmen inte fungerar som den skall och säkringarna i lägenheten
inte har löst ut kan en huvudsäkring vara sönder. Dessa skall
ni byta ut själv.
Huvudsäkringarna i höghusen är placerade i en el-central i källaren.
El-centralen finns i gången in till de högra förråden. Innanför dubbeldörrarna
märkta enligt bild 1 sitter säkringarna.
Lägenhetsnycklarna går till dessa dörrar. Säkringarna skall vara
16 ampers porslinssäkringar. För att veta vilka säkringar som är era
tittar ni vilken märkning centralen i lägenheten har och letar upp
motsvarande i el-centralen tex. C2, se bild 2.


I låghusen har lägenhet 27-30 var sitt fasad-mätarskåp på sitt hus.
Radhusen har ett gemensamt skåp per 3-4 lägenhet. Dessa sitter
placerade på gavlarna. Varje lägenhet har en speciell nyckel till fasad-mätarskåpen.
TIPS! Kontrollera var dina säkringar sitter innan det blir akut.


Kontakt information
Brf Harrie 046 – 73 60 00
e-mail: info@brfharrie.se

HSB Skåne 046 – 210 84 00
Kävlinge kommun 046 – 73 90 00
HSB felanmälan All felanmälan skall ske till 046 – 210 85 00.
Tryck 1 för område Kävlinge.
Telefontiden är vardagar
8.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.45.
Vid akuta fall går det även att ringa utanför telefontiden. Då kommer samtalet att kopplas vidare till Grupplarm i Kristianstad. Vid felanmälan i ej akuta fall (t.ex. säkring som har löst ut) efter telefontid debiteras kostnaden till den boende.

.

Elsäkerhet

Dela den här sidan